Warszawa godzina 11:00 do 16:00 !

Wrześniowy PROTEST RODZICÓW 2024 r.

Tytuł wydarzenia : Protest Rodziców + Marsz dla Przeciw Alienacji Rodzicielskiej + Międzynarodowa Komisja Zmian z udziałem przedstawicieli krajów EU. 

Wrzesień 2024  w Warszawie. Zbiórka godzina 11:00 
Następnie przemarsz pod miejsce protestu, gdzie będzie scena oraz 4 stanowiska do nagrań dla filmu dokumentalnego.  Godzina 16 – zakończenie Protestu

                               Cele protestu: 🔔

– Zgłoszenie postulatów
– Zwrócenie uwagi na krzywdzące orzecznictwo.
– Upomnienie się o reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach rodzinnych.
– Ochona Praw Dziecka w zakresie dostępu do obojga rodziców.
– Zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony Dzieci przed niesprawiedliwymi postanowieniami w sądach rodzinnych.

                               Główne Postulaty 🔔

  1. Reforma rodzinnego wymiaru sprawiedliwości.
  2. Wprowadzenie pieczy naprzemiennej / pieczy równoważnej – nawet wtedy, kiedy jeden z rodziców utrudnia kontakty i chce tylko ” godzinkowych kontaktów ” Jeżeli jeden z rodziców ma takie możliwości i chce pieczy naprzemiennej to powinien mieć taką możliwość z urzędu!
  3. Penalizacja utrudniania kontaktów z dziećmi! W przypadku, kiedy rodzic wiodący utrudnia i wręcz uniemożliwia kontakty drugiemu rodzicowi, to sąd ma założyć na alienującego rodzica sankcje karne w postaci prac społecznych a w przypadku ich nie zrealizowania zamienić na np półotwarty areszt.
  4. Stop niszczeniu więzi przez sądy rodzinne! Przedłużające się terminy sądowe często są powodem poważnego uszczerbku na więziach pomiędzy rodzicem a dzieckiem, co znacznie pomniejsza szansę na korzystny wyrok dla rodzica, który stara się o pieczę nad dziećmi.
  5. Stop dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych! Duża część ojców skarży się na przejawy dyskryminacji w sądach, nie czują się traktowani, jak rodzice i pełnoprawni obywatele.
  6. Pomówienie to nie wyrok !

– nie każdy mężczyzna to przemocowiec!
– pomówienie nie może być traktowane, jak wyrok.

– walka z przemocą domową nie może odbywać się przez łamanie domniemania niewinności i bez prawa obywatela do obrony. Samo pomówienie nie może być podstawą do odcięcia rodzica od dzieci !

 

                       Zapraszamy Mamy, Taty , Babcię, Dziadków, dorosłe Dzieci alienowane przez jednego z rodziców, specjalistów i przyjaciół !

Kontakt i biuro prasowe: 
strajkojcowonline@gmail.com