Założenia

Główne Założenia Strajku Ojców

Uprzedzając Wasze pytania przedstawiam główne założenia istotę Strajku Ojców. Możne podzielić na dwie części. Założenia główne – Główne Tezy oraz Wnioski 

Nie musisz się ze wszystkim zgadzać co tutaj przeczytasz. To całkiem normalne. Różni są ludzie, co mają różne problemy w obszarze w którym się obracamy. Różne punkty widzenia. Ale do rzeczy! 

Głównym założeniem STRAJKU OJCÓW jest to, że wszystkie organizacje, fanpagi, porozumienia ojców, stowarzyszenia, osoby prywatne, wszyscy Ojcowie Alienowani teraz , w przeszłości, fundacje i inne organizacje pro-ojcowe – DZAŁAJĄ RAZEM W RAMACH STRAJKU 

Główne Tezy 

 1. Alienacja Rodzicielska jest złem. Jest formą przemocy psychicznej wobec dziecka, drugiego rodzica i traumą dla całej rodziny. 
 2. Prawo w Polsce w tym zakresie prawa rodzinnego jest złe i wymaga nowych regulacji 
 3. Brak respektowania prawa w zakresie prawa rodzinnego jest dalej winą złego prawa- brak odpowiedzialności , brak regulacji a co za tym idzie brak sankcji prawnych 
 4. Rozwiązywanie spraw z pomocą Sądu Rodzinnego – Opiekuńczego to ” walka z wiatrakami” 
 5. Sądy Rodzinne w znacznej mierze sprzyjają Alienacji Rodzicielskiej 
 6. Brak zorganizowanej pomocy dla ofiar Alienacji Rodzicielskiej 
 7. Prawo związane z alimientami jest przepełnione absurdami  i wymaga dużych zmian. 
 8. Brak sankcji karnych za Alienacje Rodzicielską 
 9. Brak sankcji karnych dla matek nie wykonywujących wyroków sądów. 

Główne założenia STRAJKU 

Wszyscy działamy razem. 

 1.  Klasyczna forma protestu nie przyniesie żadnego efektu. 
 2. Pojedyncze akcje protestacyjne Alienowanych Ojców nie przyniosą żądnego efektu 
 3. Opinia publiczna nigdy nie zrozumie naszego problemu (jest zbyt złożony) więc S.O. będzie oddziaływał na kogo innego.. 

Najważniejsze wnioski 

Forma protestu – Protest jest formą nacisku. Ponieważ nie możemy liczyć na nacisk ze strony mediów/opinii publicznej forma protestu musi być połączeniem kilku skoordynowanych działań w tym samym czasie np. 

(To jest tylko propozycja – ostateczna forma protestu zostanie wybrana po ” burzy mózgów” na spotkaniu  ” na żywo”)

 1. Czas trwania Akcji Protestacyjnej 3 miesiące 
 2. Akcja protestacyjna pod jednym hasłem i logiem
 3. Pozew zbiorowy przeciwko wybranym instytucjom jednocześnie 
 4. Nadzów UE nad tym pozwem 
 5. Seria wykupionych artykułów o całej akcji 
 6. Filmy i spoty reklamowe w tym samym czasie informując  o akcji i o problemie. 
 7. Koncert zorganizowany w Warszawie kończący akcję protestacyjną. 
 8. Spotkania Komitetu Strajkowego 
Przewiń na górę