Lista postulatów Strajku Ojców

Przedstawiamy kluczowe postulaty Strajku Ojców mające na celu całkowitą eliminację zjawiska Alienacji Rodzicielskiej z życia naszych rodzin. 

  • Kryminalizacja celowej alienacji rodzicielskiej – sankcja karna w postaci częściowego pozbawienia wolności z koniecznością odbycia programu wychowawczego w placówce penitencjarnej.  Uznanie alienacji rodzicielskiej, jako szczególnej formy przemocy psychologicznej.
  • Wprowadzenie surowych sankcji karnych dla rodziców nie wykonujących wyroków sądów rodzinnych – bezwzględne więzienie. 
  •  Uznanie Pieczy Naprzemiennej, jako kluczowego środka zapobiegawczego alienacji rodzicielskiej.
  • Darmowa i automatyczna pomoc psychologiczna po pierwszym sygnale wysłanym do sądu o możliwej przemocy alienacji. 
  • Wprowadzenie zmian do orzecznictwa w kwestii ustalania zabezpieczenia kontaktów na czas procesu w terminie nie przekraczającym 30 dni. 
  •  Stworzenie specjalnego Zespołu Interwencyjnego do natychmiastowej egzekucji kontaktów – czytaj więcej.
  • Skrócenie postępowań w sądach opiekuńczych maksymalnie do 3 miesięcy w kwestii ustalenia kontaktów.
  • Ograniczenie egzekucji komorniczej tylko do przypadków notorycznych braków wpłat na poczet alimentów do 2 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia. – czytaj więcej
  • Sankcje karne dla sędziów, kuratorów, prawników i innych urzędników państwowych za dyskryminacje ojców w przypadku dowodowego wykazania tego faktu przed prokuraturą 

Słowa wsp - strona w budowie

To jest moduł testowy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Moduł Testowy - Wspieram Strajk Ojców! Mamy XXI wiek a wiele dzieci dalej ma trudności z dostępem do swojego taty....(przykład)
Agata S
Designer
Wspaniale, że Ojcowie się zabrali do roboty aby walczyć alienacją rodzicielską
Ania
Designer
Wspieram Strajk Ojców - Każdy ma prawo mieć mamę i tatę
ecka-Rula
Designer

Portal Pieczy Naprzemiennej

Piecza naprzemienna jest przedmiotem wielu kontrowersji. Postanowiliśmy o stworzeniu Portalu Pieczy Naprzemiennej, gdzie rozwiewamy wszelkie wątpliwości o tej formie ustalenia kontaktów. 

Przewiń na górę