Lista Postulatów Strajku Ojców

Przedstawiamy kluczowe postulaty Strajku Ojców mające na celu całkowitą eliminację zjawiska Alienacji Rodzicielskiej z życia naszych rodzin. 

 • Penalizacja uniemożliwiania kontaktów z dziećmi  – sankcja karna w postaci częściowego pozbawienia wolności z koniecznością odbycia programu wychowawczego w placówce penitencjarnej.  Uznanie alienacji rodzicielskiej, jako szczególnej formy przemocy psychologicznej.
 • Wprowadzenie surowych sankcji karnych dla rodziców nie wykonujących wyroków sądów rodzinnych – bezwzględne więzienie. 
 •  Uznanie Pieczy Naprzemiennej, jako kluczowego środka zapobiegawczego alienacji rodzicielskiej.
 • Darmowa i automatyczna pomoc psychologiczna po pierwszym sygnale wysłanym do sądu o możliwej przemocy alienacji. 
 • Wprowadzenie zmian do orzecznictwa w kwestii ustalania zabezpieczenia kontaktów na czas procesu w terminie nie przekraczającym 30 dni. 
 •  Stworzenie specjalnego Zespołu Interwencyjnego do natychmiastowej egzekucji kontaktów – czytaj więcej.
 • Skrócenie postępowań w sądach opiekuńczych maksymalnie do 3 miesięcy w kwestii ustalenia kontaktów.
 • Ograniczenie egzekucji komorniczej tylko do przypadków notorycznych braków wpłat na poczet alimentów do 2 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia. – czytaj więcej
 • Sankcje karne dla sędziów, kuratorów, prawników i innych urzędników państwowych za dyskryminacje ojców w przypadku dowodowego wykazania tego faktu przed prokuraturą 

                   Protest Rodziców + Marsz dla Sprawiedliwości 📣

16 (czwartek) maja w Warszawie. Zbiórka godzina 11:30 Aleje Ujazdowskie 👈 Pomnik Fryderyka Chopina

Godzina 11:30 spotkanie w okolicy pomnika Chopina
Godzina 12:00 protest pod Kancelarią Premiera
Godzina 12:30 przemarsz
Godzina 13-14 protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości
Godzina 15 – zakończenie Protestu

                                  Cele protestu: 🔔

– Zgłoszenie postulatów
– Zwrócenie uwagi na krzywdzące orzecznictwo.
– Upomnienie się o reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach rodzinnych.
– Ochona Praw Dziecka w zakresie dostępu do obojga rodziców.
– Zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony Dzieci przed niesprawiedliwymi postanowieniami w sądach rodzinnych.

                                    Główne Postulaty 🔔

 1. Reforma rodzinnego wymiaru sprawiedliwości.
 2. Wprowadzenie pieczy naprzemiennej / pieczy równoważnej – nawet wtedy, kiedy jeden z rodziców utrudnia kontakty i chce tylko ” godzinkowych kontaktów ” Jeżeli jeden z rodziców ma takie możliwości i chce pieczy naprzemiennej to powinien mieć taką możliwość z urzędu!
 3. Penalizacja utrudniania kontaktów z dziećmi! W przypadku, kiedy rodzic wiodący utrudnia i wręcz uniemożliwia kontakty drugiemu rodzicowi, to sąd ma założyć na alienującego rodzica sankcje karne w postaci prac społecznych a w przypadku ich nie zrealizowania zamienić na np półotwarty areszt.
 4. Stop niszczeniu więzi przez sądy rodzinne! Przedłużające się terminy sądowe często są powodem poważnego uszczerbku na więziach pomiędzy rodzicem a dzieckiem, co znacznie pomniejsza szansę na korzystny wyrok dla rodzica, który stara się o pieczę nad dziećmi.
 5. Stop dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych! Duża część ojców skarży się na przejawy dyskryminacji w sądach, nie czują się traktowani, jak rodzice i pełnoprawni obywatele.
 6. Pomówienie to nie wyrok !

– nie każdy mężczyzna to przemocowiec!
– pomówienie nie może być traktowane, jak wyrok.
– walka z przemocą domową nie może odbywać się przez łamanie domniemania niewinności i bez prawa obywatela do obrony. Samo pomówienie nie może być podstawą do odcięcia rodzica od dzieci !

                                 Plan wydarzenia: 🥁

16 maja 2024r ( czwartek ) zbiórka godzina 11:30
Al. Ujazdowskie Warszawa ( okolice pomnika Chopina)
12:00 Protest pod Kancelarią Premiera.
13- 14 -Przemarsz pod Ministerstwo Sprawiedliwości.
14 – Protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości

Złożenie Tablic z Postulatami + maskotki dzieci alienowanych
+ złożenie Listu Protestacyjnego
+ zaproszeni goście

Zapraszamy Mamy, Taty , Babcię, Dziadków, dorosłe Dzieci alienowane przez jednego z rodziców, specjalistów i przyjaciół

     Biuro Prasowe Protestu / Kontakt strajkojcowonline@gmail.com

Moge

Protest 17 maj Warszawa

Aleje Ujazdowskie godzina 11:00 do godziny 15:30 

Przewiń na górę