ZADANIA

Wybór Komitetu Strajkowego

Działania wstępne

Wybierzemy Zespół Reprezentacyjny oraz Komitet Strajkowy do Strajku. Uzgodnimy cele i zadania dla poszczególnych zespołów i ramy czasowe do ich działań. Wybierzemy osoby chętne do pomocy i poszczególnych funkcji. 

Zapoznaj się Głównymi Założeniami Strajku  wejdz>

 Komitet Strajkowy – Zespół wybranych osób do reprezentowania Strajku 
 Zespół Reprezentacyjny – 2 osoby do funkcji relacji z mediami

 • Kworum wyborców – Rada Strajku (Wszyscy chętni)
 • Zespoły techniczne (strona www, wizytówki, foldery, książki, wnioski)
 • Zespoły eksperckie (wg kwalifikacji zawodowych)
 • Grupa wsparcia (pomocnicy okazjonalni)
 • Grupa rekrutacyjna ( do poz. współpracy z organizacjami) 
 • Grupa akwizycyjna ( do pozyskania wsparcia znanych osób) 
 • Grupa prawna (osoba do realizowania działań prawnych) 
 • Dział Promo  – Offline
 • Dział Promo – Online 
 • Skarbnik (1 osoba)

Ustalimy priorytety – wybór platformy komunikacyjnej. A następnie: 

 1. Ustalenie dni spotkań poszczególnych grup 
 2. Wybory do Komitetu Strajkowego 
 3. Zespół techniczny przygotuje foldery
 4. Ustalenie formy protestu
 5. Ustalenie działań – jakie wspieramy inicjatywy jakie nie 
 6. Ustalenie postulatów 
 7. Strategia działań na kwartał /rok / 
 8. Przygotowanie materiałów graficznych
 9. Reorganizacja struktur 

Zadania merytoryczne

 • Opracowanie folderu z postulatami 
 • Opracowanie materiałów pomocowych dla ojców 
 • Opracowanie oficjalnego pisma Strajku Ojców dla każdego Alienatora
 • Opracowanie pisemne Alienacji rodzicielskiej 
 • Przygotowanie pism – do Brukseli 
 • Przygotowanie pism do Parlementarzystów 
 • Przygotowanie pism – do ….( w p rzygotowaniu) 
Przewiń na górę