DZIAŁANIA

Podpisz petycje, listy, wypełnił ważne ankiety! Wspieraj Nas!

Kropla drąży skałę  …”

Poniżej zestawiliśmy listę petycji i ważnych wniosków i ankiet. Każdy może je podpisać. 

Każde działanie ma sens.  Podpisz tyle petycji ile możesz. 

Petycja – Podpisanie listu w sprawie Pieczy Naprzemiennej – Senacki druk 63 

https://petycja.eu/17107/prawdziwa-skala-przemocy-alienacji-rodzicielskiej/

Petycja Stop Alienacji Rodzicielskiej 

https://petycja.eu/993/stop-alienacji-rodzicielskiej-petycja/

Petycja o wpisanie do Konstytucji RP ojcostwa, jako wartości chronionej 

https://petycja.eu/petycja-o-wpisanie-konstytucji-ojcostwa-jako-wartosci-chronionej/

Apel do Sędziów Sądów powszechnych o realną pomoc w walce z alienacją rodzicielską 

https://www.petycjeonline.com/apel_do_sdziow_sdow_powszechnych_o_realn_pomoc_w_zapobieganiu_alienacji_rodzicielskiej

 

Opracowanie " Schematu Alienacji"

Będzie to folder informacyjny, w którym stworzymy ” Schemat Alienacji” tak aby każdy sędzia, prawnik, urzędnik, rodzic mógł rozpoznać Alienację Rodzicielską. Nie będzie ona jednak ” poradnikiem dla alienatorów” w związku z tym nie denerwuj się, że nie wszystkie działania swojego alienatora tam znajdziesz. 

Opracowanie materiałów promocyjnych

Opracowanie folderów, plakatów, materiałów informacyjnych a Alienacji Rodzicielskiej. 

  • Folder informacyjny dla MOPS-ów 
  • Informator dla sędziów S.O.
  • Materiały dla prawników (opinie psychologów, schematy postępowań)
  • Monit dla psychologów (pouczenie o Pieczy Naprzemiennej 
  • Dla ustawodawców 
  • Dla mediów 

Stworzenie Portalu Pieczy Naprzemiennej

Stworzenie Portalu Pieczy Naprzemiennej z kompleksowym opracowaniem każdego aspektu Pieczy Naprzemiennej, tak aby każdy mógł się odwoływać w sądzie do treści ze strony portalu oraz, że było to opracowanie dla ustawodawcy aby dokonać potrzebnych zmian w prawie. Piecza Naprzemienna ma być też orężem walki z Alienacją Rodzicielską. Obecnie jeśli mama nie zgadza się na takie rozwiązanie sąd nie przyznaje pieczy naprzemiennej. 

Przewiń na górę